VIII. LITIGII

Obiectivul nostru principal este acela de a anticipa şi a reduce riscurile. Ori de câte ori ne confruntăm cu posibile situaţii litigioase, pregătim strategii personalizate focusandu-ne pe solutionarea amiabilă spre satisfacţia clienţilor noştri şi, dacă o astfel de abordare nu funcţionează, suntem pregătiţi să acţionăm pe cale judiciară.

Intotdeauna ne focusăm pe procedura cea mai eficientă pentru fiecare client în parte.

Ne pregătim dosarele prin studiul atent al legislaţiei româneşti şi europene, a lucrărilor de specialitate, a jurisprudenţei româneşti, a Curţii Europene de Justiţie, după caz.

Asistăm şi reprezentăm clienţii în faţa tuturor instanţelor, inclusiv Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională.

Suntem specializaţi în următoarele categorii de litigii:

 • răspunderea contractuală/delictuală pentru încălcarea obligaţiilor contractuale/delictuale şi obţinere despăgubiri
 • executare silită garanţii
 • dispute între asociaţi/acţionari
 • remedii în cazul incălcării drepturilor acţionarilor minoritari
 • atacare în instanţă a hotărârilor corporative
 • recuperare proprietăţi naţionalizate/confiscate şi obţinere despăgubiri de la Autoritatea Naţională Pentru Restituirea Proprietăţilor („ANRP”)
 • proceduri judiciare recuperare creanţe
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri de insolvenţă şi faliment
 • anulare transferuri bunuri/active ale debitorului fraudulent şi anulare acte emise de administratorul/lichidatorul judiciar
 • atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere răspunzatoare pentru insolvenţa debitorului
 • asistentă şi reprezentare în adunarea/comitetul creditorilor în procedurile de insolvenţă
 • asistenţă şi reprezentare în faţa administratorului/lichidatorului judiciar în procedurile de insolvenţă
 • atacare în instanţă a actelor angajatorului, precum ordine/dispoziţii, desfacere contracte de muncă, detasare/delegare
 • negociere şi încheiere tranzacţii judiciare şi extrajudiciare
 • atacare în instanţă a actelor emise de către diverse autorităţi, precum Consiliul Concurenţei, Oficiul De Stat Pentru Invenţii Şi Mărci („OSIM”), Autoritatea De Supraveghere Financiară („ASF”), Autoritatea Naţională Pentru Recuperarea Proprietăţilor („ANRP”), Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor („ANPC”), Autoritatea Naţională De Reglementare In Domeniul Energiei („ANRE”), Autoritatea Naţională De Supraveghere Şi Protecţie A Datelor Cu Caracter Personal („ANSPDCP”), Autoritatea Naţională De Administrare Fiscală („ANAF”)
 • asistenţă şi reprezentare în diverse alte litigii