I. DREPTUL AFACERILOR (DREPTUL COMERCIAL ŞI SOCIETAR)

 

 • proiecte de tip greenfield
 • constituirea diferitelor entităti juridice cu sau fără personalitate juridică, inclusiv organizaţii non-profit
 • guvernanţă corporativă
 • divizari şi restructurări
 • fuziuni şi achiziţii
 • entităţi corporative speciale
 • răspunderea asociaţilor/acţionarilor şi a conducerii
 • protecţia acţionarilor minoritari
 • externalizarea activităţilor
 • scheme de garantare
 • înţelegeri, convenţii, contracte, incluzând cesiune de active, părţi sociale/acţiuni, franciză, distribuţie, construcţie, prestări servicii, management, locaţiune, consultanţă
 • opinii legale
 • investigaţii şi rapoarte de due diligence
 • consultanţă dreptul afacerilor