Comunitate

Suntem hotărâţi să ne implicăm activ şi în viaţa comunitară prin activităţi voluntare cu impact public pozitiv şi de lungă durată.

Astfel, suntem mândri de consultanţa pro bono acordată Fundaţiei “Youth For Understanding – România“, fundaţie independentă, non-profit, înfiinţată în anul 1994 şi care desfăşoară schimburi interculturale, parte a Fundaţiei Youth for Understanding înfiinţată în anul 1964, cu sediul în Washington D.C. şi cu parteneri în peste 50 ţări.

De asemenea, suntem privilegiaţi să acordăm consultanţă gratuită Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” – Scaune, monument istoric de valoare naţională şi universală – clasa A , în proiectul de consolidare, restaurare şi punere în valoare a imobilului, proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5. “Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” în valoare totală de 1.500.000 EUR.