Etică & Confidenţialitate

Soare & Lawyers inţelege şi respectă interesul clienţilor pentru confidenţialitate.

Nu facem excepţie de la standardele de integritate şi nu facem compromisuri în ceea ce priveşte confidenţialitatea proiectelor care ne sunt încredinţate.

Respectarea dreptului la confidenţialitate şi integritate protejează siguranţa şi încrederea clienţilor noştri şi, de asemenea, onorează încrederea pe care clienţii ne-o acordă.

qode interactive strata
Povestea noastră

Soare & Lawyers este implicată în diverse proiecte de consultanţă de business, asistenţă şi reprezentare a clienţilor rezidenţi şi non-rezidenţi, cu misiunea de a furniza servicii…

Principii

Suntem conştienţi ca fiecare proiect este unic în felul său, însă în aceeaşi măsură cunoaştem că timpul este o resursă ireparabilă, motiv pentru care, în interesul superior al clienţilor…